Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / El Sanatları Bölümü

Eğitim Amacımız

          Eğitim Amacımız 

       El Sanatları Bölümü içerisinde yeralan Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, güzel sanatlar eğitimi ile örtüşük eğitim-öğretim yapan bir programdır.

        Genel kavramsal bilgiye sahip olmanın yanında, geleneksel sanatlarımız ışığında, mimari teknoloji ve uygulamadaki değişim ve yenilikleri takip eden bir programdır. Mesleki ve etik sorumluluk, yaşam boyu öğrenme bilincinde, İç mimari ve tasarıma yönelik öğrenci eğitmek ve bu alanlardaki kalifiye teknik ara eleman kalitesini artırmak amacında olan program derslerinin ağrırlığı; güzel sanatlar ve dekoratif tasarıma yöneliktir. 

          Program, iletişim yeteneği gelişmiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek amacındadır.