Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / El Sanatları Bölümü

Hakkımızda

İnsanoğlunun var olduğu günden beri tabiat şartlarına bağlı olarak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Zamanla gelişerek çevre şartlarına, yöresel ihtiyaçlara göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.

Bu bağlamda, Üniversitemiz Yenice Meslek Yüksekokulu'nun bir bölümü olarak 2005 yılında kurulan El Sanatları bölümü bünyesinde; Geleneksel El Sanatları ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programı bulunmaktadır.

Kuruluşundan günümüze 584 mezun veren bölümümüz, sürekli kendini yenileyerek, teknoloji ve uygulama alanlarındaki değişim ve gelişmeye uyum sağlamayı temel prensip edinmiştir.