Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / El Sanatları Bölümü

Mimari Dekoratif Sanatlar

Program Tanımı

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı; sektörün her alanında ve kişisel atölyelerde, üretimine yönelik teknolojiyi kullanabilen, nitelikli, beceri sahibi, mühendis ile teknisyen arasında üretim iletişimini tamamlayan, tekniker unvanı kazanmış elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

Genel kavra​msal bilgiye sahip olur
Mimari Dekoratif Sanatlar alanında yapılan çalışmaları etkin bir biçimde sunmak ve tartışabilmek.
Mimari Dekoratif Sanatlar uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkinliklerinin bilincinde olmak,
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak 
Alanında yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir