Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / El Sanatları Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Geleneksel El Sanatları ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencileri, sanatsal dekorasyon alanında tasarımcıların en büyük yardımcısı konumundadır. Yıl içerisinde bu doğrultuda uygulamalı derslerde örnek üretimler gerçekleştirilir.

Vizyonumuz:  Mekanizasyon ve Bilişim çağında el üretimi sanatsal eserler, tüketim toplumunda özel bir yere sahiptir. Bölüm dekoratif ürünlerde gelenekselden beslenen çağdaş üretimler yapabilen, sanatçıların tasarımlarını uygulamaya geçirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu bağlamda El sanatları bölümü ve bünyesindeki programlar; estetik kaygıları düşük sağlam temeller üzerine kurulu işlerde emek sahibi bireyler kazandıran bir bölüm olma hedefindedir.