Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / El Sanatları Bölümü

Öğretim Programı (EBS)

Program Tanımı

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı; sektörün her alanında ve kişisel atölyelerde, üretimine yönelik teknolojiyi kullanabilen, nitelikli, beceri sahibi, mühendis ile teknisyen arasında üretim iletişimini tamamlayan, tekniker unvanı kazanmış elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

Genel kavra​msal bilgiye sahip olur
Mimari Dekoratif Sanatlar alanında yapılan çalışmaları etkin bir biçimde sunmak ve tartışabilmek.
Mimari Dekoratif Sanatlar uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkinliklerinin bilincinde olmak,
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak 
Alanında yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Önlisans düzeyinde 4 yarıyıl sonunda alacağı derece "Tekniker" derecesidir.

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, El Sanatları alanında "Tekniker" Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin:
-Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
-120 AKTS kredisi almaları zorunludur.
-Programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu ile başarılı olmakla, 
-Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır.)

Kayıt Kabul Koşulları

Programın öğrenci kaynağı; meslek liseleri el sanatları bölümlerinden sınavsız, diğer liselerden ise YGS 4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Aşağıdaki Listede Sınavsız Geçiş Hakkı Olan Bölümler sıralanmıştır.
 Alan/Kodu/Bölüm 
2969-Cam İşlemeciliği 
1271-Çini Desinatörlüğü
1271-Çini Desinatörlüğü(Süslemecilik)
1286-Çinicilik ve Seramik
1286-Çinicilik ve Seramik(Dekorlama) 
1286-Çinicilik ve Seramik ​(Şekillendirme) 
4898-El Sanatları ve Seramik 
1684-Grafik/Grafik Sanatlar 
3978-Grafik Tasarım
3826-Heykel 
2247-Plastik Sanatlar 
2336-Seramik 
2342-Seramik Sanatı
4458-Seramik ve Cam Teknolojisi 
3063-Şekillendirme ve Desenleme 
3565-Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknisyenleri, Mimari restorasyonlar, dekorasyon, duvar resmi atölyeleri, grafik tasarım ve ambalaj tasarımı konularında, cam ve seramik endüstrisi, vitray ve alçı atölyeleri ile desen tasarım ünitelerinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli sınav ve koşulları sağladıklarında görev alabilmektedirler. Programdan mezun olanlar; Sahne ve tiyatro dekoru,otel, pansiyon park ve bahçe iç tasarım ve dekorunda; promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri, vb. yerlerde çalışabilirler.
Özel sektörde desinatör, restorasyon şirketlerinde kalemkar olarak çalışabilirler ve iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi, gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

Bir Üst Kademeye Geçiş

Aşağıda “Mimari Dekoratif Sanatlar” Programı ile yakından ilişkili ve ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılabilen Programlar Listelenmiştir. 
1-Geleneksel Türk El Sanatları 
2-Eski Çini Onarımları 
3-Geleneksel Türk Sanatları 
4-Çini  
5- Seramik
6- Grafik 
7- Fotoğraf 
8-El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 
9- Mimarlık 
10-İç Mimarlık 
11- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Öğretim Programı

1. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Girer 2 + 0 2 2
14MDS101 Mesleki Teknik Resim I Evet Girer 2 + 0 2 3
14MDS103 Temel Sanat Eğitimi I Evet Girer 2 + 1 3 5
14MDS105 Sanat Tarihi I Evet Girer 2 + 0 2 2
14MDS107 Duvar Süsleme Teknikleri I Evet Girer 2 + 1 3 5
14MDS111 Model Kalıp Teknikleri I Evet Girer 2 + 1 3 5
14TBK179 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Evet Girer 1 + 1 2 3
14TDİ101 Türk Dili I Evet Girer 2 + 0 2 2
14YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) Evet Girer 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14BED101 Beden Eğitimi I Hayır Girer 2 + 0 0 1
14GUS101 Güzel Sanatlar Hayır Girer 2 + 0 0 1
Toplam                                                                          : 21             30
2. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Girer 2 + 0 2 2
14MDS102 Mesleki Teknik Resim II Evet Girer 2 + 0 2 3
14MDS104 Temel Sanat Eğitimi II Evet Girer 3 + 1 4 4
14MDS106 Sanat Tarihi II Evet Girer 2 + 0 2 3
14MDS108 Duvar Süsleme Teknikleri II Evet Girer 4 + 1 5 5
14MDS110 Seramik Teknolojisi I Evet Girer 2 + 0 2 4
14MDS112 Model Kalıp Teknikleri II Evet Girer 3 + 1 4 5
14TDİ102 Türk Dili II Evet Girer 2 + 0 2 2
14YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) Evet Girer 2 + 0 2 2
Toplam                                                                                                    : 25       

     30

 
3. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14MDS207 Duvar Süsleme Teknikleri III Evet Girer 3 + 1 4 5
14MDS211 Model Kalıp Teknikleri III Evet Girer 3 + 1 4 5
14MDS215 Seramik Teknolojisi II Evet Girer 2 + 0 2 5
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14MDS201 Yüzeysel Tasarım Hayır Girer 2 + 1 3 4
14MDS203 Malzeme Teknikleri Hayır Girer 3 + 1 4 5
14MDS209 Bilgisayar Destekli Tasarım I Hayır Girer 3 + 1 4 5
14MDS213 Mesleki İngilizce Hayır Girer 2 + 0 2 2
14MDS219 Geleneksel Türk Desenleri I Hayır Girer 3 + 1 4 4
14MDS221 Çini Uygulamaları I Hayır Girer 3 + 1 4 4
14MDS223 Ahşap Mimari Süslemeler ve Uygulamaları I Hayır Girer 3 + 1 4 4
14MDS225 Geleneksel Türk El Sanatları Tarihi I Hayır Girer 2 + 0 2 2
14MDS227 Restorasyon Hayır Girer 2 + 0 2 2
14MDS229 Vitray Hayır Girer 2 + 0 2 2
16MDS217 Girişimcilik I Hayır Girer 2 + 0 2 3
Toplam                                                                                                                    :        10      32

 

4. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14MDS204 Cam İşleme Teknikleri Evet Girer 2 + 1 3 3
14MDS208 Duvar Süsleme Teknikleri IV Evet Girer 3 + 1 4 4
14MDS212 Model Kalıp Teknikleri IV Evet Girer 2 + 1 3 3
 
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14MDS202 Dekor Teknikleri Hayır Girer 3 + 1 4 5
14MDS210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Hayır Girer 3 + 1 4 3
14MDS214 Staj Hayır Girmez 0 + 0 0 8
14MDS216 Geleneksel Türk Desenleri II Hayır Girer 3 + 1 4 4
14MDS218 Çini Uygulamaları II Hayır Girer 3 + 1 4 5
14MDS220 Ahşap Mimari Süslemeler ve Uygulamalar II Hayır Girer 3 + 1 4 4
14MDS222 Geleneksel Türk El Sanatları Tarihi II Hayır Girer 2 + 0 2 2
14MDS224 Konservasyon Hayır Girer 2 + 0 2 2
14MDS228 Girişimcilik II Hayır Girer 2 + 0 2 3
16MDS206 Tasarım Proje Hayır Girer 3 + 1 4 4
16MDS226 Temel Fotoğraf Teknikleri Hayır Girer 2 + 1 3 4
Toplam                                                                                                                           : 10      30

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere yarıyılda aldıkları her ders için, aşağıda harflerle tanımlanmış notlardan biri, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.

 

Harf notlarının katsayıları ve 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

100 Üzerinden Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

 

Başarı Notları

 

Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak önlisans öğrencisinin en az (DD) almış olması gerekir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan önlisans öğrencileri başarılı sayılırlar.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları; 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları; Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Eğitim Türü

Mimari Dekoratif Sanatlar Programının normal öğretim olup, eğitim dili Türkçe'dir.

Temel Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
Bilgi   1 Bilgi
Beceri   1 Beceri
  2
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)   1 Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
  2
  3
Yetkinlik (Öğrenme)   1 Yetkinlik (Öğrenme)
  2
  3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)   1 Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
  2
  3
  4
Yetkinlik (Alana Özgü)   1 Yetkinlik (Alana Özgü)
  2